راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران تاریخ داخل و خارج از استان
Header

گروه تاریخ استان در راستای برنامه عملیاتی  دبیرخانه راهبری  ، در نظر دارد کارگاه آموزشی با عنوان بررسی طولی و عرضی  دروس ۲۳و۲۴ مطالعات اجتماعی پایه هفتم و ۱۵ و ۱۶  پایه هشتم  در مورخه ۹۳/۱۰/۱۵ساعت ۴ عصر  در محل گروه های آموزشی با حضور دبیران تاریخ نواحی ۱و۲ برگزار نماید  .گزارش و نتایج جلسه در این سایت به اطلاع می رساند

اروپا در عصر رنسانس